Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά μαθητών και καθηγητών σε Άκτιο-Βόνιτσα στις 05/11/2015

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 22 Οκτώβριος 2015 09:35

Σήμερα 21/10/2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:30 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών τουριστικών  γραφείων για τη μετακίνηση των μαθητών του Γυμνασίου σε Άκτιο ? Βόνιτσα , όπως αυτή ορίστηκε με την αριθ.1/19-10-2015 πράξη του Δ/ντή του Γυμνασίου.

Η επιτροπή αποφάσισε ότι μειοδότης της εκδρομής είναι το τουριστικό γραφείο Γενικού Τουρισμού ΚΤΕΛ Πρέβεζας (Νικόπολις Τουριστικές Γραμμές) με τιμή 200? για λεωφορείο 54 θέσεων συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης αστικής και επαγγελματικής ευθύνης .

Oι άλλες προσφορές ήταν από τα γραφεία KOSMAS TOURS και ΚΑΡΥΑΤΙΣ TRAVEL και ανέρχονταν σε τιμή 216? και 250? αντίστοιχα.

 


O Πρόεδρος

Τα Μέλη

Λόης Αντώνιος

Κάτσενος Θεόδωρος

Καλαμπόκας Βασίλειος

Σαριάνογλου Σαββίνα