Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών στα Ιωάννινα, στις 16-05-2019

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019 10:34

 

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών στα Ιωάννινα, στις 16-05-2019

Σήμερα 16/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 πμ., συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών τουριστικών γραφείων για τη μετακίνηση σαράντα έξι (46) μαθητών του Γυμνασίου Ζαλόγγου και των τριών (3) συνοδών καθηγητών/-τριών τους στα Ιωάννινα (16-05-2019), στο πλαίσιο ημερήσιας σχολικής εκδρομής, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αρ. 1/11-04-2019 πράξη της Διευθύντριας του σχολείου.

Η επιτροπή αποφάσισε ότι μειοδότης της εκδρομής είναι το τουριστικό γραφείο KOSMAS TOURS, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, με τιμή 215 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και της ασφάλειας αστικής και επαγγελματικής ευθύνης, για ένα (1) λεωφορείο.

Οι άλλες προσφορές ήταν από: α) το Γραφείο Γενικού Τουρισμού ΚΤΕΛ Πρέβεζας Α.Ε. με συνολική τιμή 253 ευρώ συν 1,5 ευρώ ανά μαθητή για «extra ασφάλεια» και β) Γραφείο Γενικού Τουρισμού Zisis Tours, με τιμή 198 ευρώ, στην οποίαν όμως δεν αναφέρεται πουθενά στην κατατεθείσα προσφορά ότι συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και η ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.