Φωτογραφίες από τα έργα που κατασκεύασαν μαθητές του γυμνασίου Ζαλόγγου στο μάθημα της Τεχνολογίας:

 

texntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexntexn