Δείτε φωτογραφίες του σχολείου όπως στολίστηκε για τα Χριστούγεννα.

xmasxmasxmasxmasxmasxmasxmasxmasxmasxmasxmasxmasxmasxmasxmasxmasxmasxmas