Πρόσκληση συμμετοχής στην Εφημερίδα του Γυμνασίου Ζαλόγγου

Η εφημερίδα του Γυμνασίου Ζαλόγγου είναι γεγονός, για συμμετοχές απευθυνθείτε στον κ. Παππά.